تابلو فرش دستباف تبریز طرح پیرمرد مرغ فروش برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح پیرمرد مرغ فروش برجسته باف

آماده فروش

کد فرش : 60370
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 61 سانتی متر
طول بدون قاب 80 سانتی متر
عرض با قاب : 97 سانتی متر
طول با قاب : 112 سانتی متر
رج : 55
طرح : پیرمرد مرغ فروش تولیدی سلطانی
ابریشم : 35 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت تبریز تولیدی سلطانی برجسته باف گل و چله ابریشم