تابلو فرش تبریز طرح فروغ الزمان

تابلو فرش تبریز طرح فروغ الزمان

فروخته شده

کد فرش : 60585
محل بافت : تبریز
عرض : 50 سانتی متر
طول : 74 سانتی متر
رج : 85
طرح : فروغ الزمان
ابریشم : 40 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش گل و چله ابریشم