تابلو فرش تبریز طرح مهمانی تزارتابلو فرش تبریز طرح مهمانی تزار

تابلو فرش تبریز طرح مهمانی تزار

فروخته شده

کد فرش : 60683
محل بافت : تبریز
عرض : 97 سانتی متر
طول : 161 سانتی متر
رج : 60
طرح : مراسم بوسه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم

ابعاد تابلو با احتساب قاب دو متر در یک مترو چهل سانتیمتر است