تابلو فرش تبریز طرح رقص شبانهتابلو فرش تبریز طرح رقص شبانهتابلو فرش تبریز طرح رقص شبانهتابلو فرش تبریز طرح رقص شبانهتابلو فرش تبریز طرح رقص شبانه

تابلو فرش تبریز طرح رقص شبانه

فروخته شده

کد فرش : 60440
محل بافت : تبریز
عرض : 124 سانتی متر
طول : 178 سانتی متر
رج : 60
طرح : رقص شبانه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 20 کیلوگرم

تابلو فرش گل و چله ابریشم