قالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز مینیاتور قدیمی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 21031
محل بافت : تبریز
عرض : 147 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 65
طرح : مینیاتور تبریز قدیمی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه دستبافت تبریز گل و چله ابریشم قدیمی و سالم