شش متری دستباف تبریز طرح یوسف و زلیخا چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح یوسف و زلیخا چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح یوسف و زلیخا چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح یوسف و زلیخا چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح یوسف و زلیخا چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح یوسف و زلیخا چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 60421
محل بافت : تبریز
عرض : 198 سانتی متر
طول : 296 سانتی متر
رج : 50
طرح : مینیاتور یوسف و زلیخا تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو فرش دستبافت شش متری مینیاتور فرشچیان گل و چله ابریشم