شش متری اردکان شکوفهشش متری اردکان شکوفهشش متری اردکان شکوفهشش متری اردکان شکوفه

شش متری اردکان شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 10704
محل بافت : اردکان
عرض : 203 سانتی متر
طول : 314 سانتی متر
رج : 30
طرح : شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : بژ
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری اردکان یزد درجه یک