شش متری دستباف بختیاری نقشه دسته گلیشش متری دستباف بختیاری نقشه دسته گلیشش متری دستباف بختیاری نقشه دسته گلیشش متری دستباف بختیاری نقشه دسته گلی

شش متری دستباف بختیاری نقشه دسته گلی

فروخته شده

کد فرش : 10671
محل بافت : بختیاری
عرض : 205 سانتی متر
طول : 283 سانتی متر
رج : 40
طرح : دسته گلی بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستبافت بختیاری طرح بسیار نادر رنگ گیاهی