جفت شش متری اردکان شرکتیجفت شش متری اردکان شرکتیجفت شش متری اردکان شرکتیجفت شش متری اردکان شرکتی

جفت شش متری اردکان شرکتی

فروخته شده

کد فرش : 10676
محل بافت : اردکان
عرض : 201 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 32
طرح : شرکت فجر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 44 کیلوگرم

جفت شش متری اردکان یزد بافت اعلا