جفت شش متری اردکان طرح شکوفه گل ابریشمجفت شش متری اردکان طرح شکوفه گل ابریشمجفت شش متری اردکان طرح شکوفه گل ابریشمجفت شش متری اردکان طرح شکوفه گل ابریشم

جفت شش متری اردکان طرح شکوفه گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10842
محل بافت : اردکان
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 30
طرح : شکوفه
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 0 کیلوگرم

جفت شش متری اردکان یزد گل ابریشم