جفت شش متری اردکان  شکوفهجفت شش متری اردکان  شکوفهجفت شش متری اردکان  شکوفهجفت شش متری اردکان  شکوفه

جفت شش متری اردکان شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 10728
محل بافت : اردکان
عرض : 200 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 30
طرح : شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 44 کیلوگرم

جفت شش متری اردکان یزد طرح جدید