جفت شش متری اردکان طرح شکوفهجفت شش متری اردکان طرح شکوفهجفت شش متری اردکان طرح شکوفهجفت شش متری اردکان طرح شکوفه

جفت شش متری اردکان طرح شکوفه

فروخته شده

کد فرش : 10720
محل بافت : اردکان
عرض : 204 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 30
طرح : شکوفه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 44 کیلوگرم

جفت شش متری اردکان یزد