جفت شش متری اردکان  ستارهجفت شش متری اردکان  ستارهجفت شش متری اردکان  ستارهجفت شش متری اردکان  ستاره

جفت شش متری اردکان ستاره

فروخته شده

کد فرش : 10722
محل بافت : اردکان
عرض : 200 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 30
طرح : ستاره
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 44 کیلوگرم

جفت شش متری اردکان یزد طرح جدید