شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10847
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز گل ابریشم نقشه هریس