شش متری دستباف قشقایی شیرازشش متری دستباف قشقایی شیرازشش متری دستباف قشقایی شیرازشش متری دستباف قشقایی شیراز

شش متری دستباف قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 10672
محل بافت : قشفایی
عرض : 201 سانتی متر
طول : 296 سانتی متر
رج : 40
طرح : سه حوض قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری دستبافت قشقایی شیراز تمام پشم رنگ گیاهی