شش متری دستباف بختیاری طرح خشتیشش متری دستباف بختیاری طرح خشتیشش متری دستباف بختیاری طرح خشتی

شش متری دستباف بختیاری طرح خشتی

فروخته شده

کد فرش : 10512
محل بافت : بختیاری
عرض : 212 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 35
طرح : خشتی بختیاری
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری دستبافت چهارمحال و بختیاری نقشه خشتی