شش متری چهار محال بختیاریشش متری چهار محال بختیاریشش متری چهار محال بختیاریشش متری چهار محال بختیاریشش متری چهار محال بختیاریشش متری چهار محال بختیاریشش متری چهار محال بختیاریشش متری چهار محال بختیاری

شش متری چهار محال بختیاری

فروخته شده

کد فرش : 10611
محل بافت : چهارمحال بختیاری
عرض : 205 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 35
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی فرش رنگ گیاهی