شش متری ماهی کمال الملکشش متری ماهی کمال الملکشش متری ماهی کمال الملک

شش متری ماهی کمال الملک

فروخته شده

کد فرش : 10394
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 201 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری ماهی گل ابریشم