شش متری ماهی طرح جدیدشش متری ماهی طرح جدیدشش متری ماهی طرح جدید

شش متری ماهی طرح جدید

فروخته شده

کد فرش : 10396
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 203 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی کمال الملک
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری ماهی گل ابریشم