جفت شش متری نایین گل ابریشمجفت شش متری نایین گل ابریشمجفت شش متری نایین گل ابریشمجفت شش متری نایین گل ابریشم

جفت شش متری نایین گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10658
محل بافت : نائین
عرض : 202 سانتی متر
طول : 316 سانتی متر
رج : 50
طرح : لچک ترنج
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 36 کیلوگرم

جفت شش متری نائین 9 لا گل ابریشم