شش متری دستباف قشقایی شیراز با طرح و رنگ بینظیرشش متری دستباف قشقایی شیراز با طرح و رنگ بینظیرشش متری دستباف قشقایی شیراز با طرح و رنگ بینظیرشش متری دستباف قشقایی شیراز با طرح و رنگ بینظیر

شش متری دستباف قشقایی شیراز با طرح و رنگ بینظیر

فروخته شده

کد فرش : 10570
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 298 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنجی بینظیر قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : بادامی
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری دستبافت قشقایی شیراز رنگ گیاهی و بی نظیر