شش متری دستباف قشقایی دستریس شیر و خورشیدشش متری دستباف قشقایی دستریس شیر و خورشیدشش متری دستباف قشقایی دستریس شیر و خورشیدشش متری دستباف قشقایی دستریس شیر و خورشید

شش متری دستباف قشقایی دستریس شیر و خورشید

فروخته شده

کد فرش : 10639
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 209 سانتی متر
طول : 294 سانتی متر
رج : 40
طرح : خشت شیر و خورشید قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : پشم
وزن : 25 کیلوگرم

شش متری دستباف قشقایی شیراز تمام پشم دست ریس رنگ گیاهی