شش متری تبریز طرح زوارشش متری تبریز طرح زوارشش متری تبریز طرح زوارشش متری تبریز طرح زوار

شش متری تبریز طرح زوار

فروخته شده

کد فرش : 10503
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 50
طرح : زوار جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 17 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم