شش متری تبریز علیا جدیدشش متری تبریز علیا جدیدشش متری تبریز علیا جدیدشش متری تبریز علیا جدید

شش متری تبریز علیا جدید

فروخته شده

کد فرش : 10687
محل بافت : تبریز
عرض : 202 سانتی متر
طول : 307 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 17 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم