شش متری تبریز بهشتی جدیدشش متری تبریز بهشتی جدیدشش متری تبریز بهشتی جدید

شش متری تبریز بهشتی جدید

فروخته شده

کد فرش : 10510
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 50
طرح : بهشتی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 17 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم