شش متری تبریز شصت رجشش متری تبریز شصت رجشش متری تبریز شصت رج

شش متری تبریز شصت رج

فروخته شده

کد فرش : 10003
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 60
طرح : مارالان تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : یاسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم