شش متری خشتی بیرجندشش متری خشتی بیرجندشش متری خشتی بیرجندشش متری خشتی بیرجند

شش متری خشتی بیرجند

فروخته شده

کد فرش : 10651
محل بافت : بیرجند
عرض : 207 سانتی متر
طول : 320 سانتی متر
رج : 50
طرح : خشتی ریز
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری بیرجند گل ابریشم