دایره تبریز طرح ایمانیدایره تبریز طرح ایمانیدایره تبریز طرح ایمانیدایره تبریز طرح ایمانی

دایره تبریز طرح ایمانی

فروخته شده

کد فرش : 50130
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : ایمانی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

دایره قطر دو متر گل ابریشم