شش متری تبریز خطیبی جدیدشش متری تبریز خطیبی جدیدشش متری تبریز خطیبی جدیدشش متری تبریز خطیبی جدید

شش متری تبریز خطیبی جدید

فروخته شده

کد فرش : 10712
محل بافت : تبریز
عرض : 206 سانتی متر
طول : 310 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 17 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم