شش متری تبریز نوین فرجدیدشش متری تبریز نوین فرجدیدشش متری تبریز نوین فرجدیدشش متری تبریز نوین فرجدیدشش متری تبریز نوین فرجدید

شش متری تبریز نوین فرجدید

فروخته شده

کد فرش : 10686
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 60
طرح : نوین فر جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم