جفت شش متری دستباف تبریز ترقی گل ابریشم دست دوم در حد نو جفت شش متری دستباف تبریز ترقی گل ابریشم دست دوم در حد نو جفت شش متری دستباف تبریز ترقی گل ابریشم دست دوم در حد نو

جفت شش متری دستباف تبریز ترقی گل ابریشم دست دوم در حد نو

فروخته شده

کد فرش : 10520
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : جفت ترقی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 35 کیلوگرم

جفت شش متری دستبافت تبریز گل ابریشم نقشه ترقی دست دوم در حد نو