جفت شش متری دستباف تبریز ترقی گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز ترقی گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز ترقی گل ابریشم

جفت شش متری دستباف تبریز ترقی گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 10520
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : جفت ترقی تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 35 کیلوگرم

۲۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

جفت شش متری دستباف تبریز گل ابریشم نقشه ترقی