شش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متن

شش متری تبریز سالاری 2 متن

فروخته شده

کد فرش : 10200
محل بافت : تبریز
عرض : 204 سانتی متر
طول : 309 سانتی متر
رج : 53
طرح : سالاری دو متن جدید
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 0 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم