شش متری تبریز موج مهرجدیدشش متری تبریز موج مهرجدیدشش متری تبریز موج مهرجدیدشش متری تبریز موج مهرجدیدشش متری تبریز موج مهرجدید

شش متری تبریز موج مهرجدید

فروخته شده

کد فرش : 10717
محل بافت : تبریز
عرض : 205 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز کف ابریشم گل و چله ابریشم