شش متری دستباف تبریز فرج مهران چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز فرج مهران چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز فرج مهران چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز فرج مهران چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز فرج مهران چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز فرج مهران چله و گل ابریشمشش متری دستباف تبریز فرج مهران چله و گل ابریشم

شش متری دستباف تبریز فرج مهران چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10303
محل بافت : تبریز
عرض : 203 سانتی متر
طول : 308 سانتی متر
رج : 65
طرح : فرج مهران تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستبافت تبریز گل و چله ابریشم نقشه مهران