شش متری تبریز سالاریشش متری تبریز سالاریشش متری تبریز سالاریشش متری تبریز سالاریشش متری تبریز سالاری

شش متری تبریز سالاری

فروخته شده

کد فرش : 10625
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم