شش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متنشش متری تبریز سالاری 2 متن

شش متری تبریز سالاری 2 متن

فروخته شده

کد فرش : 10718
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز گل و چله ابریشم