دایره قطر دو متر دستباف تبریز طرح علیا جدیددایره قطر دو متر دستباف تبریز طرح علیا جدیددایره قطر دو متر دستباف تبریز طرح علیا جدید

دایره قطر دو متر دستباف تبریز طرح علیا جدید

فروخته شده

کد فرش : 50101
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

دایره دو متر دستبافت تبریز چله و گل ابریشم نقشه جدید علیا