شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدیشش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدی

شش متری دستباف تمام ابریشم قم تولیدی صمدی

آماده فروش

کد فرش : 10645
محل بافت : قم
عرض : 202 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 80
طرح : ترنج صمدی قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 10 کیلوگرم

۱٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی صمدی