قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی

آماده فروش

کد فرش : 20669
محل بافت : قم
عرض : 132 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 90
طرح : جمشیدی اصل قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : زیتونی
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه تمام ابریشم دستباف قم با پلمپ محمد جمشیدی