قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدیقالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم اصل محمد جمشیدی

آماده فروش

کد فرش : 20764
محل بافت : قم
عرض : 135 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 90
طرح : جمشیدی اصل قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : یاسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم با پلمپ محمد جمشیدی