قالیچه گلستان طرح مینا خانیقالیچه گلستان طرح مینا خانیقالیچه گلستان طرح مینا خانیقالیچه گلستان طرح مینا خانی

قالیچه گلستان طرح مینا خانی

فروخته شده

کد فرش : 21026
محل بافت : گرگان
عرض : 145 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : مینا خانی
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 6 کیلوگرم

قالیچه گلستان چله ابریشم رنگ گیاهی