قالیچه شیرازی پنج حوضقالیچه شیرازی پنج حوضقالیچه شیرازی پنج حوضقالیچه شیرازی پنج حوض

قالیچه شیرازی پنج حوض

فروخته شده

کد فرش : 20897
محل بافت : شیراز
عرض : 127 سانتی متر
طول : 198 سانتی متر
رج : 35
طرح : 5 حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

قالیچه شیراز تمام پشم رنگ گیاهی