قالیچه اردبیل عیسی گلقالیچه اردبیل عیسی گلقالیچه اردبیل عیسی گلقالیچه اردبیل عیسی گل

قالیچه اردبیل عیسی گل

فروخته شده

کد فرش : 20558
محل بافت : اردبیل
عرض : 145 سانتی متر
طول : 214 سانتی متر
رج : 30
طرح : عیسی گل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

قالیچه هریس اردبیل پشم