قالیچه بیرجند جدید خشتیقالیچه بیرجند جدید خشتیقالیچه بیرجند جدید خشتیقالیچه بیرجند جدید خشتی

قالیچه بیرجند جدید خشتی

فروخته شده

کد فرش : 20979
محل بافت : بیرجند
عرض : 141 سانتی متر
طول : 222 سانتی متر
رج : 50
طرح : خشتی
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه بیرجند گل ابریشم اعلا