قالیچه بروجن کف ساده خشتیقالیچه بروجن کف ساده خشتیقالیچه بروجن کف ساده خشتیقالیچه بروجن کف ساده خشتی

قالیچه بروجن کف ساده خشتی

فروخته شده

کد فرش : 20984
محل بافت : بروجن
عرض : 157 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 40
طرح : کف ساده خشتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه یلمه بروجن تمام پشم رنگ گیاهی