قالی مربع نایین شش لاقالی مربع نایین شش لاقالی مربع نایین شش لاقالی مربع نایین شش لاقالی مربع نایین شش لا

قالی مربع نایین شش لا

فروخته شده

کد فرش : 49999
محل بافت : نائین
عرض : 360 سانتی متر
طول : 360 سانتی متر
رج : 70
طرح : ترنج
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 35 کیلوگرم

مربع گل ابریشم سفارشی باف