قالی مربع نایین شش لاقالی مربع نایین شش لاقالی مربع نایین شش لا

قالی مربع نایین شش لا

فروخته شده

کد فرش : 49111
محل بافت : نائین
عرض : 370 سانتی متر
طول : 370 سانتی متر
رج : 70
طرح : ترنج
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 38 کیلوگرم

مربع گل ابریشم سفارشی باف