قالیچه قشقایی طرح افشان سروشقالیچه قشقایی طرح افشان سروشقالیچه قشقایی طرح افشان سروش

قالیچه قشقایی طرح افشان سروش

فروخته شده

کد فرش : 20723
محل بافت : قشقایی
عرض : 161 سانتی متر
طول : 199 سانتی متر
رج : 45
طرح : سروش
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شتری
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 11 کیلوگرم

سه متری قشقایی رنگ گیاهی