قالیچه دستباف قم طرح افشان کتیبه ای کرک و ابریشمقالیچه دستباف قم طرح افشان کتیبه ای کرک و ابریشمقالیچه دستباف قم طرح افشان کتیبه ای کرک و ابریشمقالیچه دستباف قم طرح افشان کتیبه ای کرک و ابریشم

قالیچه دستباف قم طرح افشان کتیبه ای کرک و ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 20888
محل بافت : قم
عرض : 146 سانتی متر
طول : 193 سانتی متر
رج : 50
طرح : افشان کتیبه ای قم
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه دستباف سه متری قم کرک و ابریشم