قالیچه دستباف قم افشان شاه عباسی کرک و ابریشمقالیچه دستباف قم افشان شاه عباسی کرک و ابریشمقالیچه دستباف قم افشان شاه عباسی کرک و ابریشم

قالیچه دستباف قم افشان شاه عباسی کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 20811
محل بافت : قم
عرض : 154 سانتی متر
طول : 200 سانتی متر
رج : 50
طرح : افشان شاه عباسی قم
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

قالیچه دستبافت سه متری قم کرک و ابریشم